Sản Phẩm

Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV ( INVERTER) 2014

Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV ( INVERTER) 2014
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 1,5 Hp (1,5 ngựa) - 11.900 Btu/h -Gas 410
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 14.800.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.650.000 VND
 • imagesGiá Bán: 13.150.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTKD35HVMV (INVERTER 2014)

Máy lạnh Daikin FTKD35HVMV (INVERTER 2014)
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 1,5 Ngựa (1,5 Hp) - 10.900 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 13.600.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.950.000 VND
 • imagesGiá Bán: 11.650.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTE35LV1V/RẸ35LV1V

Máy lạnh Daikin FTE35LV1V/RẸ35LV1V
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 1,5 Ngựa (1,5 Hp) - 12.000 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 9.800.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.000.000 VND
 • imagesGiá Bán: 8.800.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTE25LV1V/RE25LV1V

Máy lạnh Daikin FTE25LV1V/RE25LV1V
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 1 Ngựa (1 Hp) - 9.000 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 7.900.000 VND
 • imagesGiảm giá: 850.000 VND
 • imagesGiá Bán: 7.050.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTE25MV1V/RE25MV1V ( Model 2014 )

Máy lạnh Daikin FTE25MV1V/RE25MV1V ( Model 2014 )
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 1 Ngựa (1 Hp) - 9.000 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 7.900.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.150.000 VND
 • imagesGiá Bán: 6.750.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV ( INVERTER 2014 )

Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV ( INVERTER 2014 )
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 1 Ngựa (1 Hp) - 8.500 Btu/h ( Gas 410 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 12.700.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.700.000 VND
 • imagesGiá Bán: 11.000.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV ( INVERTER 2014 )

Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV ( INVERTER 2014 )
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 2,5 Hp (2,5 Ngựa) - 22.530 Btu/h - GAS 410
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 31.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 28.400.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV (INVERTER 2014)

Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV (INVERTER 2014)
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 2 Hp (2 ngựa) - 17.100 Btu/h - Gas 410
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 22.900.000 VND
 • imagesGiảm giá: 2.700.000 VND
 • imagesGiá Bán: 20.200.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTE50LV1V/RE50LV1V (2013)

Máy lạnh Daikin FTE50LV1V/RE50LV1V (2013)
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 2 Ngựa (2 Hp) - 18.090 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 14.900.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.200.000 VND
 • imagesGiá Bán: 13.700.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTKD25HVMV( INVERTER 2014 )

Máy lạnh Daikin FTKD25HVMV( INVERTER 2014 )
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 1 Ngựa (1 Hp) - 8.500 Btu/h ( R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 11.400.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.800.000 VND
 • imagesGiá Bán: 9.600.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTKD50HVMV (INVERTER 2014)

Máy lạnh Daikin FTKD50HVMV (INVERTER 2014)
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 2 Ngựa (2 Hp) - 17.700 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 19.900.000 VND
 • imagesGiảm giá: 2.200.000 VND
 • imagesGiá Bán: 17.700.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTKD71HVMV ( INVERTER 2014)

Máy lạnh Daikin FTKD71HVMV ( INVERTER 2014)
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 3 Ngựa (3 Hp) - 27.200 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 30.800.000 VND
 • imagesGiảm giá: 2.800.000 VND
 • imagesGiá Bán: 28.000.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTKD60HVMV ( INVERTER 2014)

Máy lạnh Daikin FTKD60HVMV ( INVERTER 2014)
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 2,5 Ngựa (2,5 Hp) - 21.200 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 27.200.000 VND
 • imagesGiảm giá: 2.800.000 VND
 • imagesGiá Bán: 24.400.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTE20MV1V/RE20MV1V ( Model 2014 )

Máy lạnh Daikin FTE20MV1V/RE20MV1V ( Model 2014 )
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 3/4 Ngựa ( 3/4 Hp) - 8.000 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 7.500.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.000.000 VND
 • imagesGiá Bán: 6.500.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTKS71GVMV ( INVERTER 2014)

Máy lạnh Daikin FTKS71GVMV ( INVERTER 2014)
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 3 Hp (3 Ngựa) - 27.000 Btu/h - GAS 410
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 35.400.000 VND
 • imagesGiảm giá: 3.400.000 VND
 • imagesGiá Bán: 32.000.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin âm trần FHC42NUV1/R42NUY1

Máy lạnh Daikin âm trần FHC42NUV1/R42NUY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 4,5 Ngựa - 42.700 BTU/h ( GAS R22 ) Remote không dây
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 43.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 37.500.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin âm trần FHC36NUV1/R36NUY1

Máy lạnh Daikin âm trần FHC36NUV1/R36NUY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 4 Ngựa (4 Hp) - 36.500 Btu/h ( R22 ) Remote không dây
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 39.500.000 VND
 • imagesGiảm giá: 5.400.000 VND
 • imagesGiá Bán: 34.100.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Âm trần Daikin FHC30NUV1/R30NUY1

Máy lạnh Âm trần Daikin FHC30NUV1/R30NUY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 3,5 Ngựa (3,5 Hp) - 30.000 Btu/h ( R22 ) Remot không dây
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 34.600.000 VND
 • imagesGiảm giá: 4.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 30.100.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin Âm trần FHC26PUV2V/R26PUV2 ( Y1)

Máy lạnh Daikin Âm trần FHC26PUV2V/R26PUV2 ( Y1)
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 3 Ngựa (3 Hp) - 26.300 Btu/h ( R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 31.900.000 VND
 • imagesGiá Bán: 27.800.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin âm trần FHC24PUV2V/R24PUV2V ( 2013 )

Máy lạnh Daikin âm trần FHC24PUV2V/R24PUV2V ( 2013 )
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 2,5 Ngựa (2,5 Hp) - 23.000 Btu/h ( R22) Remote không dây
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 31.200.000 VND
 • imagesGiảm giá: 2.600.000 VND
 • imagesGiá Bán: 28.600.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh âm trần Daikin FHC18PUV2V/R18PUV2V

Máy lạnh âm trần Daikin FHC18PUV2V/R18PUV2V
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 2 Ngựa (2 Hp) - 18.100 Btu/h ( R22 ) Remote không dây
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 25.500.000 VND
 • imagesGiảm giá: 2.000.000 VND
 • imagesGiá Bán: 23.500.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY125LAVE3/R125LUY15

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY125LAVE3/R125LUY15
 • imagesSản xuất tại Thái Lan & Trung Quốc
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 5 Ngựa ( 5 HP - 45.000 BTU )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 46.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 41.000.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY100LAVE3/R100LUY15

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY100LAVE3/R100LUY15
 • imagesSản xuất tại Trung Quốc & Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng ) Không Remote
 • imagesCông Suất: 4 Ngựa (4 Hp) - 35.700 Btu/h ( R22 ) Không Remot
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 41.000.000 VND
 • imagesGiảm giá: 4.200.000 VND
 • imagesGiá Bán: 36.800.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY71LAVE3/R71LUV1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY71LAVE3/R71LUV1
 • imagesSản xuất tại Trung Quốc & Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng ) Remote không dây
 • imagesCông Suất: 3 Ngựa (3 Hp) - 26.600 Btu/h ( R22 ) Không Remot
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 34.200.000 VND
 • imagesGiảm giá: 3.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 30.700.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh áp trần Daikin FH26NUV1/R26NUV1(Y1)

Máy lạnh áp trần Daikin FH26NUV1/R26NUV1(Y1)
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 3 Ngựa - 26.300 BTU ( GAS 22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 26.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 24.280.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh áp trần Daikin FH36NUV1/R36NUV1(Y1)

Máy lạnh áp trần Daikin FH36NUV1/R36NUV1(Y1)
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 4 Ngựa - 36.500 BTU
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 33.000.000 VND
 • imagesGiá Bán: 30.260.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh áp trần Daikin FH42NUV1/R42NUY1

Máy lạnh áp trần Daikin FH42NUV1/R42NUY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 4,5 Ngựa - 42.700 BTU/h ( GAS R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 35.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 32.560.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh áp trần Daikin FH48NUV1/R48NUY1

Máy lạnh áp trần Daikin FH48NUV1/R48NUY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 5,5 Ngựa - 49.100 BTU/h ( GAS R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 39.100.000 VND
 • imagesGiá Bán: 35.872.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh áp trần Daikin FH30NUV1/R30NUY1 (Y1)

Máy lạnh áp trần Daikin FH30NUV1/R30NUY1 (Y1)
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 3.5 Ngựa ,3.5HP ( 34.000 btu) R22
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 29.000.000 VND
 • imagesGiá Bán: 26.580.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FTE60LV1V

Máy lạnh Daikin FTE60LV1V
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 2,5 Ngựa (2,5 Hp) - 22.530 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 20.600.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.900.000 VND
 • imagesGiá Bán: 18.700.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

Máy lạnh Daikin âm trần FHC48NUV1/R48NUY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng ) Remote không dây
 • imagesCông Suất: 5,5 Ngựa (5,5 Hp) - 49.100 Btu/h ( R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 47.000.000 VND
 • imagesGiảm giá: 6.200.000 VND
 • imagesGiá Bán: 40.800.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FT25GV1G/R25GV1G

Máy lạnh Daikin FT25GV1G/R25GV1G
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 1 Hp (1 Ngựa) - 8.900 Btu/h ( R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 8.250.000 VND
 • imagesGiá Bán: 7.500.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FT50GV1G/R35GV1G

Máy lạnh Daikin FT50GV1G/R35GV1G
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 2 Ngựa (2 Hp) - 18.090 Btu/h ( R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 17.300.000 VND
 • imagesGiá Bán: 14.900.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FT35GV1G/R35GV1G

Máy lạnh Daikin FT35GV1G/R35GV1G
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 1,5 Hp (1,5 Ngựa) - 12.200 Btu/h ( R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 11.200.000 VND
 • imagesGiá Bán: 9.700.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVG05BV1/RU05NY1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVG05BV1/RU05NY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 5,5 Hp (5.5 Ngựa)- 50.000 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 54.700.000 VND
 • imagesGiá Bán: 49.750.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVG06BV1/RU06NY1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVG06BV1/RU06NY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 6.5 Hp (6.5 Ngựa)- 60.000 Btu/h ( R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 67.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 61.500.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVG08BV1/RU08NY1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVG08BV1/RU08NY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 8.5 Hp (8.5 Ngựa) - 80.000 Btu/h ( R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 71.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 65.100.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin tủ đứng FVG10BV1/RU10NY1

Máy lạnh Daikin tủ đứng FVG10BV1/RU10NY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 11 Hp (11 Ngựa) - 100.000 Btu/h ( R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 81.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 74.100.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FVPG10BY1/RU10NUY1

Máy lạnh Daikin FVPG10BY1/RU10NUY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 11 Hp (11 Ngựa) - 100.000 Btu/h ( R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 85.000.000 VND
 • imagesGiá Bán: 77.350.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin FVPG13BY1/RU13NY1

Máy lạnh Daikin FVPG13BY1/RU13NY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 13 Hp (13 Ngựa) - 120.000 Btu/h ( R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 104.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 95.100.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin tủ đứng FVPG15BY1/RU15NY1

Máy lạnh Daikin tủ đứng FVPG15BY1/RU15NY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 13.5 Hp - 160.000 Btu/h ( R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 133.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 121.500.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Daikin tủ đứng FVPG18BY1/RU18NY1

Máy lạnh Daikin tủ đứng FVPG18BY1/RU18NY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 20 Hp - 180.000 Btu/h ( R22)
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 146.000.000 VND
 • imagesGiá Bán: 132.860.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPG20BY1/RU20NY1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPG20BY1/RU20NY1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 22 Hp - 200.000 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 152.000.000 VND
 • imagesGiá Bán: 139.840.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh áp trần Daikin FH21NUV1/R21NUV1

Máy lạnh áp trần Daikin FH21NUV1/R21NUV1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images12 tháng ( Máy nén 48 tháng )
 • imagesCông Suất: 2,5 Ngựa - 21.200 BTU ( GAS R22 )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 24.000.000 VND
 • imagesGiá Bán: 22.000.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart
du hoc cong ty du hoc cong ty dich thuat cong ty thiet ke website dich thuat cong chung nhanh may lanh tiet kiem dien