Sản Phẩm

Máy lạnh Panasonic CU/CS-TS12QKH-8 (INVERTER 2014 )

Máy lạnh Panasonic CU/CS-TS12QKH-8 (INVERTER 2014 )
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 1,5 Ngựa (1,5 Hp) - 12.500 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 13.900.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.650.000 VND
 • imagesGiá Bán: 12.250.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Pansonic CU/CS-TS9QKH-8 (NVERTER 2014 )

Máy lạnh Pansonic CU/CS-TS9QKH-8 (NVERTER 2014 )
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 1 Ngựa (1 Hp) - 9.720 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 11.900.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.650.000 VND
 • imagesGiá Bán: 10.250.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC9QKH-8 ( 2014)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC9QKH-8 ( 2014)
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images1 Năm
 • imagesCông Suất: 1 Ngựa (1 Hp) - 9.210 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 8.200.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.100.000 VND
 • imagesGiá Bán: 7.100.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC12QKH-8 (2014)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC12QKH-8 (2014)
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images1 Năm
 • imagesCông Suất: 1,5 Ngựa (1.5 Hp)- 12.100 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 10.800.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 9.300.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC9PKH-8 ( 2013)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC9PKH-8 ( 2013)
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images01 năm
 • imagesCông Suất: 1 Ngựa (1 Hp) - 9.210 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 8.000.000 VND
 • imagesGiảm giá: 900.000 VND
 • imagesGiá Bán: 7.100.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-TS12PKH-8 (INVERTER 2013 )

Máy lạnh Panasonic CU/CS-TS12PKH-8 (INVERTER 2013 )
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images01 năm
 • imagesCông Suất: 1,5 Ngựa (1,5 Hp) - 12.500 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 13.000.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.300.000 VND
 • imagesGiá Bán: 11.700.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Pansonic CS-TS9PKH-8 (NVERTER 2013 )

Máy lạnh Pansonic CS-TS9PKH-8 (NVERTER 2013 )
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images01 năm
 • imagesCông Suất: 1 Ngựa (1 Hp) - 9.720 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 11.000.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.300.000 VND
 • imagesGiá Bán: 9.700.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-TS24QKH -8 (INVERTER 2014)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-TS24QKH -8 (INVERTER 2014)
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images01 năm
 • imagesCông Suất: 2,5 Ngựa (2,5 Hp) - 24.200 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 26.400.000 VND
 • imagesGiá Bán: 24.000.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-TS18QKH-8 (INVERTER -2014 )

Máy lạnh Panasonic CU/CS-TS18QKH-8 (INVERTER -2014 )
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images01 năm
 • imagesCông Suất: 2 Ngựa (2 Hp) - 18.500 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 19.700.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.800.000 VND
 • imagesGiá Bán: 17.900.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC12PKH-8 (2013)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC12PKH-8 (2013)
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images01 năm
 • imagesCông Suất: 1,5 Ngựa (1.5 Hp)- 12.100 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 10.200.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.100.000 VND
 • imagesGiá Bán: 9.100.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-C9PKH - 8

Máy lạnh Panasonic CU/CS-C9PKH - 8
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images01 năm
 • imagesCông Suất: 1 Ngựa (1 Hp) - 9.400 Btu/h ( ION )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 9.900.000 VND
 • imagesGiá Bán: 8.950.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC24QKH-8 (2014)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC24QKH-8 (2014)
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images01 năm
 • imagesCông Suất: 2.5 Ngựa (2.5 Hp) - 24000 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 21.900.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.900.000 VND
 • imagesGiá Bán: 20.000.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC18QKH-8 ( Model 2014)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC18QKH-8 ( Model 2014)
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images01 năm
 • imagesCông Suất: 2 Ngựa (2 Hp)
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 15.800.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.700.000 VND
 • imagesGiá Bán: 14.100.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Panasonic CU/CS-KC28PKH-8

Panasonic CU/CS-KC28PKH-8
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 3 Ngựa (3 Hp) - 28.000 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 23.700.000 VND
 • imagesGiá Bán: 21.400.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Panasonic CS-D43DB4H5/CU-D43DBH8

Panasonic CS-D43DB4H5/CU-D43DBH8
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 5hp 5ngựa - 42.700 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 45.500.000 VND
 • imagesGiảm giá: 4.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 41.000.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Panasonic C45FFH

Panasonic C45FFH
 • imagesSản xuất tại Trung Quốc
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 5hp 5ngựa - 42.700 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 46.900.000 VND
 • imagesGiá Bán: 41.400.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Panasonic C18FFH

 Panasonic C18FFH
 • imagesSản xuất tại Trung Quốc
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 2 Ngựa ( 2hp - 18.000 btu )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 25.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 20.500.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Panasonic C28FFH

 Panasonic C28FFH
 • imagesSản xuất tại Trung Quốc
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 3hp 3ngựa - 25.000 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 35.800.000 VND
 • imagesGiá Bán: 31.000.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-S9PKH-8

Máy lạnh Panasonic CU/CS-S9PKH-8
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 1 Hp (1 Ngựa) - 9.000 Btu/h ( Tiết kiệm điện Cao Cấp )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 12.800.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.300.000 VND
 • imagesGiá Bán: 11.500.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-S13PKH-8

Máy lạnh Panasonic CU/CS-S13PKH-8
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 1.5 Hp (1.5 Ngựa) - 12.800 Btu/h ( Tiết kiệm điện Cao Cấp )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 15.500.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.600.000 VND
 • imagesGiá Bán: 13.900.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-S18PKH-8

Máy lạnh Panasonic CU/CS-S18PKH-8
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 2 Hp (2 Ngựa) - 18.000 Btu/h ( Tiết kiệm điện Cao Cấp )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 23.500.000 VND
 • imagesGiảm giá: 2.600.000 VND
 • imagesGiá Bán: 20.900.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-C28PKH-8

Máy lạnh Panasonic CU/CS-C28PKH-8
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 3 Ngựa (3 Hp) - 28.400 Btu/h ( ION )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 29.000.000 VND
 • imagesGiảm giá: 2.200.000 VND
 • imagesGiá Bán: 26.800.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-S24PKH -8

Máy lạnh Panasonic CU/CS-S24PKH -8
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 2,5 Ngựa (2,5 Hp) - 24.400 Btu/h (INVERTER CAO CẤP )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 29.000.000 VND
 • imagesGiá Bán: 27.100.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-C24PKH-8

Máy lạnh Panasonic CU/CS-C24PKH-8
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images01 năm
 • imagesCông Suất: 2.5 Ngựa (2.5Hp) - 24.400 Btu/h ( ION )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 25.000.000 VND
 • imagesGiá Bán: 23.100.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-C18PKH-8

Máy lạnh Panasonic CU/CS-C18PKH-8
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images01 năm
 • imagesCông Suất: 2 Ngựa (2 Hp) - 18.400 Btu/h ( ION )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 17.900.000 VND
 • imagesGiá Bán: 16.600.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Panasonic CU/CS-C12PKH-8

 Máy lạnh Panasonic CU/CS-C12PKH-8
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images01 năm
 • imagesCông Suất: 1.5Ngựa (1.5 Hp) - 12.400 Btu/h ( ION )
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 12.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 11.400.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Panasonic CS-D50DB4H5 /CU-D50DBH8

Panasonic CS-D50DB4H5 /CU-D50DBH8
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 2 Ngựa (2 Hp) - 18.400 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 0 VND
 • imagesGiảm giá: 0 VND
 • imagesGiá Bán: 0 VND
 • imagesQuà tặng: CALL 0907647649
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Panasonic CS-PC18DB4H/CU-PC18DB4H

 Panasonic CS-PC18DB4H/CU-PC18DB4H
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 6 ngựa (6 Hp) - 46.400 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 0 VND
 • imagesGiảm giá: 0 VND
 • imagesGiá Bán: 0 VND
 • imagesQuà tặng: CALL 0907647649
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Panasonic CS-D28DB4H5/CUD28BDH8

Panasonic CS-D28DB4H5/CUD28BDH8
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 3 ngựa (3 Hp) - 25.160 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 0 VND
 • imagesGiảm giá: 0 VND
 • imagesGiá Bán: 0 VND
 • imagesQuà tặng: CALL 0907647649
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Panasonic CS-D34BD4H5/CU-D34BDH8

Panasonic CS-D34BD4H5/CU-D34BDH8
 • imagesSản xuất tại Malaysia
 • images12 tháng
 • imagesCông Suất: 4 ngựa (4 Hp) - 34.500 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 0 VND
 • imagesGiá Bán: 0 VND
 • imagesQuà tặng: CALL 0907647649
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart
du hoc cong ty du hoc cong ty dich thuat cong ty thiet ke website dich thuat cong chung nhanh may lanh tiet kiem dien